کارخانه فرآوری مس مسکنی

کارخانه مس کاتد مسکنی

کارخانه در یک نگاه

کارخانه تولید مس کاتد مسکنی با هدف تولید مس کاتد 99/99% با ظرفیت 700 تن مس کاتد در سال در زمینی به مساحت 10 هکتار و در مجاورت معدن مس مسکنی در بهمن 1394 راه اندازی شده است. در این کارخانه از روش تانک لیچینگ، استخراج با حلال و الکترووینینیگ برای تولید مس کاتد استفاده می شود و بر اساس آزمایشهای انجام شده، مس کاتد این شرکت بر اساس استانداردB115 ASTM در گرید A جهانی رده بندی می شود.

تشریح فرآیندها

در این کارخانه کانسنگ اکسیدی مس پس از خردایش و رسیدن به ابعاد موردنظر، در سه دستگاه مخزن با محلول آب و اسیدسولفوریک 98% مخلوط شده وبمدت مشخص توسط همزنهای نصب شده میکس میگردد تا در طی عملیات اسید شویی مس از کانسنگ جدا و وارد محلول آب و اسید می گردد. مخلوط حاصل از مخازن لیچینگ پس از خروج از مخازن، دو مرحله فیلتر شده و در نهایت محلول آب و اسید حاوی مس(محلول باردار PLS ) وارد سالن SX می شود.
سالن SX محلی برای پرعیار سازی محلول و باز پس گیری مس از محلول PLS و تحویل مس به محلول الکترولیت میباشدکه افزایش غلظت مس در محلول الکترولیت و رساندن آن به حد مجاز برای ارسال به سالن الکترووینینگ می باشد. این عمل با افزودن یک ماده شیمیایی جاذب مس که با یک حلال آلی مثل نفت سفید رقیق شده است، صورت خواهد گرفت. بدین منظور تعدادی مخزن کوچک و میکسر، ستلر و مخازن ذخیره سازی(محلولPLS و محلول الکترولیت) پیش بینی شده است. محلول PLS ارسالی از سالن لیچینگ ابتدا در مخزن ذخیره سازی محلول PLS در این سالن ذخیره می شود. سپس به کمک پمپ و سیستم پایپینگ اجرا شده وارد مخزن شماره یک شده و در اینجا ماده شیمیایی که توسط نفت رقیق شده است، به محلول اضافه می گردد. محلول آلی در مخازن با محلول PLS واکنش داده و بخش عمده مس موجود در محلول PLSرا از محلول بازپس می گیرد. در انتهای این مرحله، مخلوط ماده شیمیایی حاوی مس و محلول PLS وارد ستلر ها می شود تا بدین ترتیب بخش عمده مس موجود در محلول PLS از این محلول باز پس گرفته شود. محلول آب و اسید باقیمانده در انتهای این مرحله توسط سیستم پایپینگ به مخازن استفاده مجدد مستقر در سالن لیچینگ برگشت داده می شود. در ادامه محلول شیمیایی حاوی مس و محلول الکترولیت با یکدیگر مخلوط شده و در این مرحله مس موجود در ماده شیمایی وارد محلول الکترولیت می گردد. محلول الکترولیت مس را از ماده شیمایی گرفته و وارد مخزن نگهداری محلول الکترولیت می گردد.
فرآیند انحلال مس در محلول آب و اسید، واکنش محلولPLS با ماده شیمیایی و در نهایت آزاد سازی مس در محلول الکترولیت در یک سیکل بسته بدفعات تکرار میگردد و ادامه پیدا می کند تا غلظت مس در محلول الکترولیت به میزان مجاز برسد. با رسیدن غلظت مس به حد مورد نظر، محلول الکترولیت توسط سیستم پایپینگ از سالن SX به سمت سالن الکترووینینگ(EW) ارسال می گردد.
در سالن الکترووینینگ، محلول الکترولیت وارد وان های مخصوص ذخیره سازی محلول وشیتهای کاتد و آند مس شده که در آنجا با مکانیزم الکترولیز و با جریان مستقیم، مس از محلول جدا شده و جذب صفحات کاتد مس می شود. واین فرآیند در سیکل بسته آنقدر ادامه پیدا می نماید تا وزن هر کاتد به حدود 150-100 کیلوگرم برسد. در تصویر پیوست کلیه فرآیند بصورت مرحله ای نشان داده شده است.

لیست تجهیزات کارخانه

لیست فضاهای کارخانه مس کاتد مسکنی

ردیف شرح واحد تعداد
1 سالن های تولید مترمربع 3000
2 سالن های خدماتی مترمربع 1000
3 فضای اداری مترمربع 250
4 کمپ مسکونی مترمربع 800
5 فضای روباز مترمربع 1500

لیست ماشین آلات کارخانه مس کاتد مسکنی

ردیف شرح واحد تعداد ردیف شرح واحد تعداد
1 ست خردایش ست 1 10 مخازن سالن حلال عدد 2
2 سیلوهای ذخیره سازی دستگاه 4 11 رکتیفایر دستگاه 1
3 بالابر دستگاه 2 12 دیزل ژنراتور کاترپیلار دستگاه 3
4 سیستم توزین ست 3 13 وان الکترووینینگ عدد 10
5 مخازن لیچینگ عدد 3 14 تابلوهای فشار قوی ست 1
6 فیلتر پرس دستگاه 5 15 تابلوهای فشار ضعیف ست 1
7 سرند آبگیر دستگاه 1 16 ترانس برق دستگاه 1
8 تیکنر دستگاه 1 17 سیستم تصفیه آب ست 1
9 پمپ پالپ و سیال دستگاه 30